Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Janani Yoga

CVR: 43256807

Vindingevej 34E, 4000 Roskilde

Telefon: 44101434

Mail: katrine@jananiyoga.dk

Sidst opdateret d. 30.09.2022

 

Omfang:

Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af forløb, live og online yogaforløb, workshops og slyngevejledning på jananiyoga.dk

.

Aftaleindgåelser

Du skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Aftalen bliver indgået på dansk, og dansk lovgivning er gældende. 

Ethvert køb foregår over platformen easyme.dk.

 

Priser

Alle priser er i DKK. For nuværende er undervidning endnu ikke pålagt moms. Støt dette borgerforslag, i håbet om at fritidsaktiviteter i DK fortsat kan være momsfrie.

 

Betaling

Du kan betale med VISA/Dankort og VISA. Beløbet overføres til Katrine Kroløkke Allibert. Du modtager en e-mail med bekræftelse på dit køb, når bestillingen er godkendt.

 

Fortrydelsesret

Yogaforløb med ugentlige yogatimer

Er du forhindret i at deltage en eller flere gange i løbet af et forudbetalt yogaforløb, beder jeg dig melde afbud på tlf. 44101434.

Der gives ikke penge retur, hvis der er timer, du ikke kan komme til i løbet af forløbet. Såfremt der er plads på andre hold i samme uge, er du velkommen til at deltage på et af disse hold. Dette aftales på forhånd med Katrine indehaver af Janani Yoga.

Slyngevejledning 1:1 og gruppevejledning

En booket slyngevejledning refunderes som udgangspunkt ikke. Hvis du melder ud i god nok tid, og jeg har mulighed for at tage en anden familie ind på din ellers afsatte tid, kan vejledningen refunderes.

Cyklus- og fertilitetsforløb

En booket vejledning eller et booket forløb refunderes som udgangspunkt ikke. Hvis du melder ud i god nok tid, og jeg har mulighed for at tage en anden familie/klient ind på din ellers afsatte tid, kan vejledningen refunderes.

 

Workshops

Ved afbud til en workshop refunderes det indbetalte beløb ikke. Pladsen kan dog overdrages til en anden person. I tilfælde af overdragelse bedes du sende en mail til ovenstående mailadresse med navn og telefonnummer på den person, som du overdrager pladsen til.

 

Force Majeure

I tilfælde af force majeure/force majeure lignende forhold som skyldes fx ændret lovgivning, myndighedernes foranstaltninger, konflikter på arbejdsmarkedet, brand, oversvømmelse, krig, terror, sabotage, ulykke af større omfang eller lignende hændelser anser jeg mig som fritaget fra mine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Det vil derfor ikke være muligt at få refunderet pengene for planlagte eller igangværende yogaforløb, cyklus- og fertilitetsforløb, slyngevejledning eller workshops.

 

Ordensreglement

Sko er ikke tilladt i salen. Inden for hoveddøren forefindes skohylder, hvor du bedes anbringe dine udendørssko. Der er et lille omklædningsrum til venstre for indgangen. Her kan overtøjet hænges. Rygning er forbudt i hvor Janani Yoga underviser. Tag tasker og værdigenstande med ind i salen. I alle Janani Yogas lokaler gælder, at du behandler tingene med omhu og efterlader dem i samme stand, som da du kom.

 

Helbredstilstand og personskade

Janani Yoga kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader påført under træningen/undervisningen/vejledning eller som følge af træningen/undervisningen/vejledning. Al træning/undervisning foregår på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træningen/undervisningen/vejledning hos og med Janani Yoga. Janani Yoga tager ikke ansvaret for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Her følges dansk erstatningsret på området.

 

Værdigenstande

Janani Yoga bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. Tag derfor alt af værdi med ind i yogasalen, og stil det på den anviste plads.

 

Rettigheder

Janani Yoga har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

 

Levering og risiko

Ved køb af yogaforløb, cyklus- og fertilitetsforløb, slyngevejledning eller workshops skal køber møde op for at få sin vare.

Ved køb af personligt forløb skal køber efter aftale med Janani Yoga personligt møde op, medmindre varen er købt til en anden person. Ved personligt forløb aftales, hvornår disse møder skal afholdes.

 

Reklamationsret

Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

 

Refusion

Hvis der er tale om refusion, refunderes pengene til det kort, som blev anvendt ved købet.

 

Datapolitik

Janani Yoga indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger yoga matha har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e- mail adresse. Se uddybende information om Janani Yogas privatlivspolitik her.

 

Forbehold for ændringer

Janani Yoga forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

 

Ændring af Handelsbetingelserne

Janani Yoga forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Den nye version har ikke tilbagevirkende kraft, og parterne er kun bundet af de handelsbetingelser, som er online den dag, ordren er placeret.

 

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives over borger.dk 

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Se link nedenfor.

Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk

Klageportal for Nævnenes Hus: kpo.naevneneshus.dk